Chuyển tới nội dung

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA

Asahi Beer

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA Asahi Beer

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách này áp dụng cho trang web dành riêng cho thương hiệu Asahi Beer, thuộc tập đoàn Asahi Group Holdings, Ltd.

Tất cả các tham chiếu đến ‘Asahi’, ‘của chúng tôi’, ‘chúng tôi’ hoặc ‘chúng ta’ trong chính sách này được coi là đề cập đến Asahi Beer hoặc Asahi Group Holdings, Ltd., các công ty con, chi nhánh và/hoặc công ty thích hợp liên kết cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của những người cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Chính sách này áp dụng cho khách hàng, nhân viên làm việc cho khách hàng, người truy cập trang web, người tiêu dùng, nhà phân phối, nhà cung cấp của chúng tôi (và nhà cung cấp tiềm năng), nhân viên của các nhà cung cấp và nhà thầu đó.

Bao gồm:

 • Mô tả dữ liệu nhận dạng bạn mà chúng tôi thu thập;
 • Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này;
 • Cơ sở pháp lý mà chúng tôi xử lý nó;
 • Dữ liệu được chia sẻ với ai; và
 • Được lưu trữ như thế nào.

Chính sách này cũng mô tả các chủ đề quan trọng khác liên quan đến dữ liệu của bạn và quyền riêng tư của dữ liệu đó.

Bằng cách truy cập hoặc đăng nhập trình duyệt trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội, làm việc cùng hoặc cho chúng tôi, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn cho chúng tôi, sử dụng bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc cung cấp dữ liệu của bạn cho chúng tôi (kể cả khi nhập các cuộc thi hoặc khi tham dự các sự kiện hoặc nhà máy bia/cửa hàng của chúng tôi), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu toàn bộ chính sách quyền riêng tư này. Chính sách bao gồm các Phần sau:

 • Thu thập dữ liệu
 • Sử dụng dữ liệu
 • Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
 • Cookies
 • Tiết lộ dữ liệu cá nhân
 • Lưu giữ dữ liệu cá nhân
 • Quyền lợi của bạn
 • Tiếp thị
 • Chuyển dữ liệu
 • Bảo vệ
 • Trang web của bên thứ ba
 • Những thay đổi đối với
 • Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi
 • Các câu hỏi khác hoặc khiếu nại

THU THẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể nhận được một số dữ liệu về bạn trực tiếp từ bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba như chủ lao động hoặc cơ quan tuyển dụng, nhà bán lẻ nơi bạn là khách hàng, cơ quan truyền thông, công ty nghiên cứu thị trường, nhà cung cấp của chúng tôi, công ty tập đoàn, trang web công cộng, đại lý (bao gồm cả đại lý đặt phòng) và các cơ quan công quyền (bao gồm cả quan chức hải quan), mà chúng tôi gọi là “Nguồn bên thứ ba” trong suốt chính sách này.

Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thay mặt chúng tôi có thể thu thập và sử dụng bất kỳ dữ liệu nào sau đây về bạn và chúng tôi gọi dữ liệu này là “dữ liệu cá nhân” trong suốt chính sách này:

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (hoặc chúng tôi nhận được từ Nguồn của bên thứ ba).

 • Dữ liệu về bạn;
 • Tên của bạn;
 • Chức danh công việc của bạn;
 • Tên công ty;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại của bạn;
 • Thông tin tài khoản;
 • Địa chỉ công ty của bạn;
 • Giới tính của bạn;
 • Ngày sinh của bạn;
 • Dữ liệu được cung cấp khi bạn trao đổi thư từ với chúng tôi;
 • Mọi cập nhật về dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi; và
 • Nếu bạn tham dự các địa điểm của chúng tôi, đoạn phim CCTV.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Chúng tôi hoặc các Nguồn bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân được liệt kê ở trên vì những lý do sau:

 • Truy cập trang web của chúng tôi nếu bạn là người tiêu dùng, sử dụng một trong các ứng dụng phần mềm của chúng tôi
  1. để cho phép bạn truy cập và sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (bao gồm cả việc đảm bảo bạn đủ tuổi uống rượu hợp pháp);
  2. để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật;
  3. để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;
  4. để đảm bảo tính bảo mật của các dịch vụ, trang web và ứng dụng của chúng tôi;
  5. để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web và ứng dụng của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn;
  6. để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi;
  7. nếu bạn là người dùng ứng dụng, nhận ra vị trí của bạn và cho phép ứng dụng hoạt động bằng cách thông báo cho bạn về các quán bar gần đó;
  8. để theo dõi việc sử dụng ứng dụng và mức tiêu thụ bia, thực hiện nghiên cứu thị trường và hiểu sở thích cũng như trải nghiệm của bạn tại các địa điểm bán sản phẩm của chúng tôi (chẳng hạn như như một khách sạn, quán bar hoặc nhà hàng);
  9. để cho phép bạn tham gia vào các cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi;
  10. để xử lý các đơn đặt hàng mà bạn đặt cho hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi; và
  11. để cải thiện và bảo trì trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng như chuẩn bị báo cáo hoặc tổng hợp số liệu thống kê nhằm cải thiện hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi. Những chi tiết như vậy sẽ được ẩn danh ở mức hợp lý nhất có thể và bạn sẽ không bị nhận dạng từ dữ liệu được thu thập.
 • Nhận hàng hóa và dịch vụ từ bạn
  1. để cho phép chúng tôi nhận và quản lý các dịch vụ từ bạn (bao gồm thẩm định nhà cung cấp, báo cáo thanh toán và chi phí cũng như kiểm toán tài chính);
  2. để quản lý và hồ sơ về sức khỏe và an toàn;
  3. để đánh giá khả năng làm việc của bạn (ví dụ: để đánh giá xem bạn có bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện hoặc rượu và do đó gây nguy hiểm cho bản thân và người khác);
  4. để xác nhận thông tin trên CV và kiểm tra tham chiếu hiệu suất, để đánh giá sự phù hợp của bạn hoặc chủ lao động của bạn để làm việc cho chúng tôi; và
  5. để giám sát các cơ hội bình đẳng.
 • Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bạn
  1. để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan cho bạn hoặc chủ lao động của bạn (bao gồm, để xác nhận và xử lý đơn đặt hàng, để quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi, cho vay khách hàng, mục đích thuế và xuất khẩu, thanh toán và thu nợ cũng như thu gom chai lọ (nếu có)) ;
  2. để giải quyết mọi thắc mắc hoặc vấn đề bạn có về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mọi câu hỏi bạn có thể có về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất kỳ yêu cầu nào của bạn về bản sao dữ liệu chúng tôi lưu giữ về bạn. Nếu chúng tôi không có hợp đồng với bạn, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi cho mục đích dịch vụ khách hàng;
  3. để gửi cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định (bao gồm qua email hoặc bài đăng) về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị (ví dụ: đưa ra các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và thông báo cho bạn về các khoản phí và lệ phí của chúng tôi);
  4. cho phép bạn tham dự các sự kiện của chúng tôi hoặc tham gia các cuộc thi và gửi cho bạn những bức ảnh mà bạn đã cho phép chúng tôi chụp bạn;
  5. về sức khỏe, an toàn và đảm bảo chất lượng;
  6. thực hiện phân tích thống kê và nghiên cứu thị trường; và
  7. nếu bạn đã đồng ý hoặc, nếu không, nếu vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, vì mục đích tiếp thị và phát triển kinh doanh, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn (bao gồm qua email hoặc bài đăng) để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cảm thấy sẽ được bạn quan tâm (bao gồm cả các bản tin), và chỉ khi bạn đồng ý với điều này.
 • Để báo cáo nội bộ công ty, quản trị kinh doanh, đảm bảo bảo hiểm đầy đủ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đảm bảo an ninh cho cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu và phát triển của công ty cũng như để xác định và triển khai hiệu quả kinh doanh.
 • Để tuân thủ mọi thủ tục, luật và quy định áp dụng cho chúng tôi – điều này có thể bao gồm khi chúng tôi cho rằng việc tuân thủ là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, cũng như khi chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý phải làm như vậy.
 • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi – điều này có thể bao gồm khi chúng tôi cho rằng đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, cũng như khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy về mặt pháp lý.
 • Nếu bạn truy cập một trong các địa điểm của chúng tôi (bao gồm cả nhà máy bia), để theo dõi CCTV và đảm bảo an ninh cho nhân viên và khách cũng như tài sản của chúng tôi và của họ.
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi trên mạng xã hội, để theo dõi các tương tác của bạn với chúng tôi và thương hiệu của chúng tôi trực tuyến, thì việc làm đó là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi để nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị trong tương lai.
 • Nếu chúng tôi sử dụng ảnh hoặc cảnh quay video của bạn từ một sự kiện để quảng bá sự kiện đó tới nhiều đối tượng hơn và cho mục đích trình bày nội bộ, khi đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi cho mục đích tiếp thị và phát triển kinh doanh hoặc khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
 • Nếu bạn là người dùng ứng dụng theo dõi bảo trì của chúng tôi, CM/SpinApp, để xác định vị trí của bạn khi bạn cung cấp dịch vụ bảo trì trên thiết bị bia tươi của chúng tôi và việc quản lý các yêu cầu dịch vụ của khách hàng nằm ở đâu vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
 • Nếu bạn là nhà báo, thì việc liên hệ với bạn để mời bạn viết một bài báo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi; để mời bạn tham dự các sự kiện, gửi cho bạn tài liệu quảng cáo và thông cáo báo chí.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Chúng tôi cho rằng cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được nêu trong chính sách quyền riêng tư này như sau:
  1. Việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn (ví dụ: để thực hiện và đặt hàng mà bạn đặt với chúng tôi, để tuân thủ các điều khoản sử dụng trang web hoặc ứng dụng phần mềm của chúng tôi mà bạn chấp nhận bằng cách duyệt qua trang web hoặc bằng cách tải xuống ứng dụng phần mềm của chúng tôi và/hoặc tuân thủ hợp đồng của chúng tôi để cung cấp dịch vụ hoặc nhận dịch vụ từ bạn hoặc chủ lao động của bạn); hoặc
  2. Việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: cung cấp thông tin cho HMRC); hoặc
  3. Trong trường hợp cả (a) và (b) không áp dụng, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác (ví dụ: để đảm bảo tính bảo mật cho trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi). Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là:
   • Điều hành, tăng trưởng và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
   • Vận hành trang web và ứng dụng di động của chúng tôi;
   • Lựa chọn nhà cung cấp có kỹ năng và trình độ phù hợp;
   • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên và du khách của chúng tôi;
   • Tiếp thị, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh;
   • Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, thực hiện và nhận thanh toán, cung cấp dịch vụ khách hàng và tìm hiểu khách hàng mà chúng tôi đang cung cấp dịch vụ;
   • Đặt, theo dõi và đảm bảo thực hiện các đơn đặt hàng với các nhà cung cấp của chúng tôi; và
   • Cho mục đích quản trị nhóm nội bộ, như được mô tả trong phần 5.1 bên dưới.
 • Chúng tôi có thể sử dụng các danh mục dữ liệu đặc biệt của bạn khi bạn đã đồng ý (bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào sau khi đồng ý, như được mô tả bên dưới).
 • Trong tương lai, việc sử dụng dữ liệu cá nhân khác có thể phải có sự đồng ý của bạn (bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào sau khi cung cấp dữ liệu đó, như được mô tả bên dưới). Trong trường hợp này, nhu cầu về sự đồng ý đó sẽ được xác định trong chính sách quyền riêng tư này.
 • Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách cụ thể, nhưng sau đó bạn thay đổi ý định, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ data.request@asahibeer.eu hoặc asahibeervietnam@gmail.com và chúng tôi sẽ ngừng làm như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn có thể cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ: nếu những dịch vụ đó yêu cầu đánh giá sức khỏe liên quan đến việc sử dụng các danh mục dữ liệu đặc biệt của bạn) hoặc khả năng chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Bạn.

COOKIES

 • Một số trang trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng cookie, là các tệp nhỏ được đặt trên trình duyệt internet của bạn khi bạn truy cập trang web, ứng dụng di động hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn trong tương lai, bằng cách hiểu và ghi nhớ các tùy chọn duyệt web cụ thể của bạn.
 • Khi chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình, bạn có thể chặn chúng bất kỳ lúc nào. Để làm như vậy, bạn có thể kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả các cookie thiết yếu), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi hoặc sử dụng tất cả chức năng được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng một số hoặc tất cả các loại cookie và công cụ tương tự sau đây trên Trang web:

THỰC SỰ CẦN THIẾT

Những cookie này được sử dụng để đảm bảo trang web hoạt động chính xác. Không có thông tin nhận dạng cá nhân được lưu trữ.

PHÂN TÍCH TRANG WEB

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để đo lường việc sử dụng và lưu lượng truy cập trên trang web.

PHÂN TÍCH TIẾP THỊ & THEO DÕI WEB

Đôi khi chúng tôi sử dụng cookie của Google và Facebook để theo dõi người dùng tương tác với các dịch vụ của chúng tôi trên trang web này và các nơi khác trực tuyến. Dữ liệu này không được sử dụng cho quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về tất cả cookie và các công cụ tương tự mà chúng tôi sử dụng trên Trang web, cùng với thời gian lưu trữ tương ứng và mô tả chức năng của chúng trong bảng sau:

Tên của cookie, Loại cookie, Ngày hết hạn của cookie, Mô tả chức năng của cookie

 • csrftoken, Cần thiết, 1 năm, Cookie này được liên kết với nền tảng phát triển web Django cho python. Được sử dụng để giúp bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công giả mạo yêu cầu trên nhiều trang web
 • asahi_territory, Chức năng, Phiên, Cookie này được trang web sử dụng để lưu trữ vị trí do người dùng chọn.
 • django_lingu, Chức năng, Phiên, Cookie này được trang web sử dụng để lưu trữ ngôn ngữ cho người dùng (suy ra từ vị trí đã chọn)
 • sessionid, Chức năng, 14 ngày, Cookie này được sử dụng để xác định phiên của người dùng.
 • _ga, Phân tích trang web (Google Analytics), 2 năm, Cookie _ga, do Google Analytics cài đặt, tính toán dữ liệu về khách truy cập, phiên và chiến dịch, đồng thời cũng theo dõi việc sử dụng trang web cho báo cáo phân tích của trang web. Cookie lưu trữ thông tin ẩn danh và chỉ định một số được tạo ngẫu nhiên để nhận dạng những khách truy cập duy nhất.
 • _gid, Phân tích trang web (Google Analytics), 1 ngày, Được cài đặt bởi Google Analytics, _gid cookie lưu trữ thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, đồng thời tạo báo cáo phân tích về hiệu suất của trang web. Một số dữ liệu được thu thập bao gồm số lượng khách truy cập, nguồn của họ và các trang họ truy cập ẩn danh.
 • _gat_gtag_UA_*, Phân tích trang web (Google Analytics), 1 phút, Google Analytics đặt cookie này để lưu trữ ID người dùng duy nhất.
 • _ga_*, Phân tích trang web (Google Analytics), 2 năm, Google Analytics đặt cookie này để lưu trữ và đếm số lượt xem trang.

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ công ty nào là thành viên trong nhóm của chúng tôi, bao gồm công ty mẹ cuối cùng của chúng tôi có trụ sở tại Nhật Bản, nơi chúng tôi có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy vì mục đích hành chính nội bộ (ví dụ: đảm bảo cung cấp dịch vụ nhất quán và mạch lạc). cho khách hàng, chiến lược công ty, tuân thủ, kiểm toán và giám sát, nghiên cứu và phát triển và đảm bảo chất lượng). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhóm của chúng tôi nơi họ cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như hệ thống công nghệ thông tin.
 • Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:
  1. các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bộ xử lý thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ và kỹ thuật, công ty bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và nhà cung cấp dịch vụ đám mây;
  2. người sử dụng lao động hoặc cơ quan tuyển dụng của bạn;
  3. nhà bán lẻ, nơi bạn là khách hàng;
  4. cơ quan công quyền (bao gồm cả cán bộ hải quan);
  5. nhà cung cấp dịch vụ đánh giá sức khỏe nghề nghiệp và chuyên gia y tế thực hiện xét nghiệm ma túy và rượu (nếu có);
  6. các công ty hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại; và
  7. nhà cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích hỗ trợ chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa trang web cũng như ứng dụng phần mềm của chúng tôi.

Bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn đều bị hạn chế (theo luật pháp và hợp đồng) về khả năng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn đều phải tuân theo các nghĩa vụ về quyền riêng tư và bảo mật phù hợp với chính sách quyền riêng tư này và luật hiện hành.

 • Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba:
  K
  hi chúng tôi có lợi ích hợp pháp để điều hành, tăng trưởng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình:
  • nếu chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
  • nếu về cơ bản tất cả tài sản của Asahi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó được bên thứ ba mua lại thì trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân do Asahi nắm giữ sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;
 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và sử dụng báo cáo và số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh về người dùng trang web và ứng dụng hoặc hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi cũng như từ các tương tác với chúng tôi và thương hiệu của chúng tôi trên mạng xã hội nhằm mục đích báo cáo hoặc báo cáo nội bộ cho nhóm của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. và cho mục đích tiếp thị và quảng bá của chúng tôi. Không có báo cáo hoặc số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh nào trong số này sẽ cho phép nhận dạng cá nhân người dùng của chúng tôi.
 • Như được nêu chi tiết rõ ràng ở trên, chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ, bán hoặc cho thuê bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không thông báo cho bạn và, nếu cần, lấy được sự đồng ý của bạn. Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách cụ thể nhưng sau đó bạn thay đổi ý định, bạn nên liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ ngừng làm như vậy.

LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân. Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân tùy thuộc vào mục đích chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và/hoặc theo yêu cầu để tuân thủ luật hiện hành và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

 • Bạn có một số quyền nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến những điều này hoặc muốn thực hiện bất kỳ điều nào trong số đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại data.request@asahibeer.eu hoặc asahibeervietnam@gmail bất cứ lúc nào. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi:
  1. cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn;
  2. cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn đã lỗi thời hoặc không chính xác;
  3. xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn;
  4. hạn chế cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
  5. ngăn chặn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp;
  6. cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba;
  7. cung cấp cho bạn bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn; hoặc
  8.  xem xét mọi phản đối hợp lệ mà bạn đưa ra đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu đó và đưa ra phản hồi trong khoảng thời gian hợp lý (và trong mọi trường hợp là bất kỳ khoảng thời gian nào theo yêu cầu của luật hiện hành). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số dữ liệu cá nhân nhất định có thể được miễn các yêu cầu đó trong một số trường hợp nhất định.
 • Nếu có ngoại lệ được áp dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn điều này khi phản hồi yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra.

TIẾP THỊ

 • Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện tiếp thị qua email, ứng dụng phần mềm, điện thoại và bưu điện.
 • Chúng tôi có thể gửi cho bạn một số thông tin tiếp thị nhất định (bao gồm cả thông tin tiếp thị điện tử cho khách hàng hiện tại) nếu việc làm như vậy vì mục đích tiếp thị và phát triển kinh doanh là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi.
 • Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn nhận được sự đồng ý của bạn để trực tiếp truyền thông tiếp thị khi luật pháp yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy và nếu chúng tôi có ý định tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện hoạt động tiếp thị đó.
 • Nếu bạn muốn ngừng nhận thông tin tiếp thị, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại data.request@asahibeer.eu hoặc asahibeervietnam@gmail bất cứ lúc nào.

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • Dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng, lưu trữ và/hoặc truy cập bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EEA làm việc cho chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm của chúng tôi hoặc Nguồn của bên thứ ba. Điều này có thể nhằm mục đích được liệt kê trong phần 2 ở trên, việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc chủ lao động của bạn, nhận dịch vụ từ bạn hoặc bất kỳ Nguồn bên thứ ba nào của chúng tôi, xử lý giao dịch và/hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Thông tin chi tiết hơn về người mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ được nêu trong phần 5 ở trên.
 • Nếu chúng tôi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn cho bất kỳ thành viên nào không thuộc EEA trong nhóm của chúng tôi hoặc Nguồn của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng người nhận bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn một cách thỏa đáng theo Chính sách quyền riêng tư này. Những biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. trong trường hợp các thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ, tham gia vào các thỏa thuận hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt hoặc đảm bảo rằng họ đã đăng ký Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ (xem thêm https://www.privacyshield.gov/welcome ); hoặc
  2. trong trường hợp các thực thể có trụ sở tại các quốc gia khác ngoài EEA (bao gồm cả Nhật Bản), tham gia vào các thỏa thuận hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt với họ.

Thông tin chi tiết hơn về các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, trong những trường hợp này, chúng tôi có sẵn theo yêu cầu bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại data.request@asahibeer.eu hoặc asahibeervietnam@gmail bất kỳ lúc nào.

BẢO VỆ

 • Asahi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng, tiết lộ, thay đổi, truy cập trái phép, không có sẵn và bị phá hủy, đồng thời thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp. Các biện pháp tổ chức bao gồm kiểm soát truy cập vật lý vào cơ sở của chúng tôi, đào tạo nhân viên và khóa các tập tin vật lý trong tủ hồ sơ. Các biện pháp kỹ thuật bao gồm sử dụng mã hóa, mật khẩu để truy cập vào hệ thống của chúng tôi và sử dụng phần mềm chống vi-rút.
 • Trong quá trình cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền qua internet. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhưng việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Do đó, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi và bạn phải tự chịu rủi ro khi truyền tải dữ liệu đó. Khi chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu đó.
 • Khi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập tài khoản trực tuyến của mình, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Đôi khi, trang web, ứng dụng di động và trang truyền thông xã hội của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành, bao gồm các mạng đối tác và các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web, ứng dụng và trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được từ Nguồn của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập và lưu trữ bởi bên thứ ba. các bữa tiệc. Các trang web của bên thứ ba có các điều khoản, điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư riêng và bạn nên đọc kỹ các điều khoản này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này. Chúng tôi không xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của các trang web bên thứ ba đó hoặc các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của bên thứ ba.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và nếu thích hợp sẽ được thông báo cho bạn qua đường bưu điện hoặc email. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi hoặc cung cấp và/hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu phiên bản mới nhất của chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

CÁC CÂU HỎI KHÁC HOẶC KHIẾU NẠI

 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với data.request@asahibeer.eu hoặc asahibeervietnam@gmail.
 • Chúng tôi sẽ điều tra và cố gắng giải quyết mọi khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn Bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu nơi chúng tôi có trụ sở hoặc nơi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn trong khu vực. Nếu bạn không chắc chắn nên liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu nào, vui lòng liên hệ với data.request@asahibeer.eu hoặc asahibeervietnam@gmail, họ sẽ tư vấn cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm biện pháp khắc phục thông qua tòa án địa phương nếu bạn tin rằng quyền của mình đã bị vi phạm. Các thông lệ được mô tả trong tuyên bố về chính sách quyền riêng tư này là các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.